عجایبی که فقط در ایران می توان دید /عکس
عکس زیر ارسالی از طرف علیرضا امینی از ملایر


از طرف مجید سلطانلو از قزوین


از طرف مسعود منگلی پور


از طرف خانم ملودی مجد از تهران


از طرف سجاد شادلو از ارومیهمنبع: برترین ها