نقطه که هیچ، ویرگول‌مونم نمی‌تونی بزنی!
روزنامه شهروند در واکنشی طنزآلود به ادعای گزاف ترامپ مبنی بر هدف قراردادن ۵۲ نقطه فرهنگی ایران پرداخت.

این روزنامه در صفحه شهرونگ خود نوشت:

«مردم ایران: نقطه که هیچ ویرگول‌مونم نمی‌تونی بزنی!

نقاط فرهنگی: اگه تونستی، فقط اسم یکی‌مون رو بگو!

معاون ترامپ: منظورش این نبود، این‌ قدر هم بی‌شعور نیست!

ترامپ: اتفاقا منظورم همین بود و همین‌ قدر هم بی‌شعورم!

مردم جهان: نمی‌شه این یه ‌سال آخرش رو بزنید روی دور تند که زودتر بگذره؟!

کشورهای اروپایی‌: خدا هیچکس رو مجبور نکنه هم‌پیمان دیوانه‌ها بشه!

یک آمریکایی: تو نذار نقاط‌مون هدف قرار بگیره، نمی‌خواد نقاط‌شون رو بزنی!

یک پزشک: بهتره قبل اظهار نظر، از ناشتا نبودن خودت مطمئن بشی!

یک تحلیل‌گر: آخه من چیه اینو تحلیل کنم؟ تو هیچ قاعده و منطقی نمی‌گنجه!

مشاور ترامپ: امروز زیاد حرف زدی، باقیش رو بذار واسه فردا!

کشورهای منطقه: برو بذار با همدیگه کنار بیایم، این‌ قدر سوسه نیا!