پربارش و کم بارش‌ترین نقاط کشور کدام است؟
به گزارش ملیت به نقل از ایسنا، میزان بارش‌های کشور براساس تازه‌ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران در ۴۸ روز ابتدایی سال آبی جدید (مهرماه ۹۸ تا انتهای شهریور۹۹) نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد منفی ۳۱ میلی‌متری با وجود بارش‌های به نسبت خوب برخودار شده است.

میزان بارش در استان گیلان به عنوان پربارش‌ترین استان نسبت به مدت مشابه پارسال با بارش ۳۰۹.۹ میلی متری بارشد منفی ۴۲.۲ میلی متری روبرو شده‌است.

استان مازندران در۴۸ روز ابتدایی سال آبی جاری ۱۴۸ میلی متر بارندگی را تجربه کرده که این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه پارسال با بارش ۱۸۵.۸ میلی متری رشد منفی ۲۰.۳ میلی متری را نشان می‌دهد.

استان گلستان نیز تا هیجدهمین روز آبان ماه ۷۷.۲ میلی متر بارندگی به خود دیده‌است و این درحالی است که میزان بارش‌های این استان پارسال ۷۵.۲ میلی متر بودکه امسال بارشد ۲ میلی متری روز‌های پربارش تری را انتظار می‌کشد.

استان یزد که تا ۱۸ آبان ماه فقط ۱.۹ میلی متر بارندگی داشته‌است پارسال در همین مدت ۶.۴ میلی متر بارندگی را تجربه کرده که نشان از رشد منفی بارش‌ها در این استان است.