دراولين جلسه ستاد تعميق و توسعه ساخت داخل قطعات خودرو در ایران خودرومطرح شد :‌
ارائه گزارش مستمر از وضعیت قطعات خودكفاشده به وزارت صمت
به گزارش ملیت به نقل از ايكوپرس ،‌اولين جلسه ستاد تعميق ساخت داخل ايران خودرو به رياست فرشاد مقيمي مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو ، مديران ارشد ، مشاور معاونت امور صنايع وزارت صمت  ،مدير گروه پژوهش هاي صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني برگزارشد.
دراين جلسه فرشاد مقيمي مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت :‌ داخلي سازي قطعات  طی دودهه دركشور مطرح است اما به دليل نداشتن چارچوب مشخص و نظامند خیلی راهگشا نبوده است.
وي با تاکید بر ایجاد  فرآیند شفاف در توسعه ساخت داخل تصريح كرد : اگر فرآيند داخلي سازي قطعات را شفاف و نظام مند طراحي كنيم ، محصول با كيفيت تحويل مي گيريم .
مقيمي خاطر نشان ساخت :‌ باید در نظامند سازي داخلي سازي قطعات ،‌ ريسك ها و گلو گاههاي پروژه هاي خودكفايي قطعات مرتبط با ميز يك و دو صنعت  را شناسايي كنيم .
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو تاكيد كرد : براي مديريت واردات و کنترل ثبت سفارش قطعات وارداتی باید  وضعیت تولید قطعاتي كه خودكفاشده و يا درحال خودكفايي است را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت گزارش دهيد .
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو خاطر نشان ساخت : همچنین بسته ارائه مشوق  به سازندگان جهت پيشبرد پروژه هاي خودكفايي  نیز باید از سوي ساپكو بررسي و اعلام شود
وي يادآوري كرد : امروز يكي از چالش هاي موجود داخلي سازي قطعات كه نياز مند هدف گذاري است ، نبود چارچوب مشخص در تجميع نياز ها و تقاضاست .
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو افزود : در اين فرآيند داخلي سازي قطعات بايد ميزان داخلي سازي هر قطعه و ارزبري هر محصول ، تضمين خريد از سازندگان بابت قطعه  خودكفا شده ، مشخص شود.
مقيمي تاكيدكرد : بايد در توسعه داخلي سازي قطعات پيشرفته خودرو ازتوان مهندسي  صنايع دفاع تا شركت هاي دانش بنيان استفاده بهينه كنيم .
درادامه منصور منصوري مديرعامل ساپكو گزارشي از روند داخلي سازي قطعات و امضاي قرارداد با سازندگان ارائه داد و اظهارداشت : درميز اول تعمیق ساخت داخل قطعات صنعت خودرو ، 17 قرارداد با حجم ريالي 420 ميليارد تومان به امضا ء رسيد ودر ميز دوم  نیز به زودي براي توليد 34 قطعه با كاهش ارزبري 44 ميليون يورويي با  16 سازنده داخلي قرارداد امضا مي شود . به عبارت ديگر ساپكو درميز اول و دوم 43 پروژه با 33 سازنده امضا كرد ه و يا درحال امضاء‌است كه حدود 2. 81 ميليون يورو(‌به لحاظ تيراژ ساليانه ) كاهش ارزبري خواهد داشت.
همچنين كيومرث فروتني مشاور معاونت امور صنايع وزارت صمت ، آغاز نهضت ساخت داخل در صنعت و تشكيل ميز هاي تخصصي تعميق ساخت داخل را يكي از مهمترين اقدامات انجام شده عنوان كرد و  گفت :ساماندهي ثبت سفارش واردات قطعات و تجهیزات خارجی  جهت حمايت از توسعه توليد ملي ضروري است.
وي با اشاره به برخي از ابراز نگراني ها از ثبت شفارش قطعات مشابه داخلی ، حتي پس از داخلي سازي آنها تاكيد كرد : عزم جدي وزارت صمت براين است كه با ممنوعيت يا اعمال نظام تعرفه اي به رونق توليد و نهضت ساخت داخل كمك كند .