سوئیس حافظ منافع ایران در کانادا شد
به گزارش ملیت به نقل از ایرنا، قرارداد مربوط به این تصمیم در طول سفر امروز عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به سوئیس امضا شد.

ارائه خدمات کنسولی بخشی از این قرارداد نیست.