توضیح وزیر ارتباطات درباره قبض‌های «نجومی» و «شوکه کننده»