رونالدو در این دیدار 3 بار دروازه تیم قدرتمند اسپانیا را گشود و ستاره اول میدان بود.

بعد از این اتفاق بیشتر رسانه های مکتوب جهان رونالدو را به تیتر یک روزنامه و مجله خود مبدل کردند.

تصویر زیر ترکیبی از روزنامه های جهان است که کریس رونالدو را در صفحه اصلی قرار داده و با مطالبی متفاوت به درخشش او پرداختند.