عکس قدیمی مهدی فخیم‌ زاده با اسلحه

مهدی فخیم‌ زاده