عکسی جالب از مسی و بدل ایرانی در بازی بارسلونا و مالاگا
رضا پرستش، بدل مسی تماشاگر ویژه دیدار شب گذشته بارسلونا و مالاگاست.

عکسی جالب از مسی و بدل ایرانی در بازی بارسلونا و مالاگا