به نظر می رسد علت این‌موضوع تشابه اسم یکی از جان باختگان قمی با این فوتسالیست بوده است.

عکس جوان فوت شده براثر کرونا که در رسانه ها منتشر شده است: