خانواده این قهرمان چین درباره او گفتند: وقتی نشانه های کرونا در کیون ظاهر شد او را به بیمارستان بردیم. اما بیمارستان بسیار شلوغ بود. مجبور شدیم در صف ۳۰۰ نفر قرار گیرم و همین باعث شد تا بی خیال شویم و به منزل برگردیم. بعد از ۴ روز بیمارستان صلیب سرخ با ما تماس گرفت و اعلام کردند که تخت خالی شده است. او را به بیمارستان بردیم اما تنها بعد از یک روز درگذشت.

این قهرمان پرورش اندام ۷۲ ساله چینی با وجود  آنکه در سن ۵۶ سالگی از ورزش حرفه ای و بین المللی خداحافظی کرد اما هیچ گاه این ورزش را ترک نکرد و روزانه ۳ ساعت در سالن تمرین می کرد. با وجود آنکه هشدارهای زیادی به او داده شد که در دوران شیوع کرونا منزل را ترک نکند  اما او خودداری کرد و سالن  های ورزشی را ترک نکرد.

خانواده کیون در ادامه تاکید کردند که او هم مثل بیشتر هم سن و سالهایش لجباز بود و حتی حاضر نشد که از ماسک هم استفاده کند و به همین خاطر خیلی زود ویروس را گرفت و جانش را از دست داد.

همچنان به تعداد قربانیان و مبتلایان به کرونا اضافه می شود تا جایکه تعداد کشته های این ویروس خطرناک چهاررقمی شده است و تعداد مبتلایان از مرز ۳۰ هزار نفر گذشته است.