طبق این اطلاعات کل منابع عمومی در قانون بودجه سال جاری 448 هزار میلیارد تومان بود که با نظر سران قوا به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. از 386 هزار میلیارد تومان حدود 76 هزار میلیارد تومان آن از محل‌های خاص با تایید سران قوا از جمله صندوق توسعه ملی،‌ حساب ذخیره ارزی و مولد سازی دارایی‌ها تامین می‌شود.

براین اساس در هفت ماهه امسال، مجموعا بیش از 171 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که 55.5 درصد رقم مصوب سران قوا را محقق کرده است.

درآمدها مشتمل بر مالیات 78 هزار میلیارد تومان، گمرک 7940 میلیارد تومان و سایر درآمدها 28900 میلیارد تومان عملکرد داشته‌اند. در مجموع 58 درصد ارقام این بخش محقق شد.

عملکرد 7 ماهه منابع بودجه 98- ارقام به میلیارد تومان

عنوانپیش بینی عملکرد مصوب سران قواعملکرد 7 ماهه بودجهدرصد تحقق به پیش‌بینی عملکرد
کل منابع عمومی 309,500171,62455.5
درآمدها (مالیات، گمرک و سایر)198,000115,00058

واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق مالی)

51,00032,10362.9
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت)61000--
سایر منابع مصوب سران (صندوق توسعه ملی،‌ حساب ذخیره ارزی و سایر)76000 --

یکی دیگر از پایه‌های درآمدی منابع عمومی بودجه، واگذاری دارایی‌های مالی است که عملکرد حدود 63 درصدی دارد و توانسته 32 هزار میلیارد تومان منابع آزاد کند. در این بخش 28800 میلیارد تومان اوراق فروخته شد و مابقی نیز مربوط به خصوصی سازی و سایر درآمدها است.

طبق قانون بودجه 98 بالغ بر 20 درصد از صادرات نفت و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که اطلاعی از واریز سهم صندوق توسط دولت در دست نیست.