سهمیه بنزین آذرماه به شرح زیر در کارت‌های سوخت واریز شد:

قیمت بنزین ,