در بارندگی شدیدی که در روزهای گذشته رخ داد شهر ونیز را به طور کامل آب گرفت و رفت و آمد را در این شهر مختل کرد.

بنا به گفته مقامات این شهر، این سیل در 50 سال اخیر در این ونیز بی‌سابقه بوده است.