به‌روز شده در: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵
کد خبر: ۲۹۲۰۷۲
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۲
شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای شناسایی پیمانکاران ﻓﺮاﺧﻮان داد.
به گزارش ملیت به نقل از فولاد مبارکه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای شناسایی پیمانکاران در ﻓﺮاﺧﻮانی اعلام کرد:


* از ﮐﻠﯿﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ انجام عملیات در هر یک از " عملیات ساخت ابنیه اسکلت فلزی، اسکلت بتنی و راه و باند شرکت فولاد مبارکه به صورت اجرایی، EC و " EPCرا دارا می باشند دعوت می گردد اسناد و مدارک مربوطه در هر زمینه کاری تا تاریخ 98/07/30 از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳــﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ آدرس a.yazdkhasti@msc.ir  ارسال نمایند.

ضمناً جهت پیمانکاران سازنده اسکلت فلزی داشتن کارگاه و پروانه بهره برداری معتبر الزامی می باشد.

*ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

*در ﺻـﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 2733262- 0315 واﺣﺪ قراردادهای خرید خدمات ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .
نام:
ایمیل:
* نظر:
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین