افت شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۲۰۶۴) واحد کاهش معادل (۰.۶۸) درصد به ۳۰۲ هزار ۳۹۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی»  با (۵۵۴) واحد افت معادل (۰.۶۸) درصد به ۸۱ هزار ۲۷۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۵۱ واحد رشد معادل ۰.۰۶ درصد به ۸۵ هزار و ۲۵۸ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۳۴ واحد افزایش، معادل ۰.۰۶  درصد به ۵۷ هزار و ۷۱ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۶۷۴) واحد کاهش، معادل (۰.۴۸) درصد به ۳۴۶ هزار و ۵۱۸ واحد، شاخص بازار اول با (۱۷۱۲) واحد افت معادل (۰.۷۷) درصد به ۲۲۰ هزار ۵۷۷ واحد و شاخص بازار دوم با (۳۲۴۷) واحد کاهش معادل (۰.۵۳) درصد به ۶۱۱ هزار و ۳۳۵ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگر جزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۷ نماد «رمپنا با (۳۵۹) واحد، فارس با (۳۲۸) واحد، کگل با (۲۸۷) واحد، کچاد با (۲۷۲) واحد، فملی با (۲۰۷) واحد، شخارک با (۱۴۲) و فخاس با (۱۳۸) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «انتشار و چاپ با ۴۸۸۴۴ واحد رشد معادل ۴.۲۰ درصد به یک هزار و ۲۱۰ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۸۲ واحد افزایش معادل ۳.۸۶ درصد به ۷ هزار و ۶۰۱ واحد، کانی غیر فلزی با (۳۱۳) واحد کاهش معادل (۲.۲۹) درصد به ۱۳ هزار و ۳۶۱ واحد، کانی فلزی (۱۹۶۱) واحد افت معادل (۲.۵۴) درصد به ۷۵ هزار و ۲۴۲ واحد، محصولات چرمی با با (۳۰۲) واحد ریزش، معادل (۲.۷۴) درصد به ۱۰ هزار و ۷۴۰ واحد، انبوه سازی با (۶۹) واحد کاهش معادل (۳.۱۹) درصد به ۲ هزار و ۱۰۳ واحد، فنی مهندسی با (۱۳۱) واحد افت معادل (۴.۴۸) درصد به ۲ هزار ۷۹۸ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال، نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «دزهراوی، غپاک، سفار، غنوش، قزوین، خمحور و وکار»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فمراد، کالا، کساپا، وساخت، غبشهر، شپاکسا و فلامی» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان دومین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۶۲۷ هزار و ۹۸۲ نوبت معاملاتی، ۶ میلیارد و ۷۵۵ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۳ هزار و ۶۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد.