برج کج پیزا

یون یان در چین

لیوواردن، هلند

برج کج دمیدوف و کلیسای جامع نوینسک  استان سوردلوفسک روسیه

کلیسای اود کرک در دلفت ، هلند

برج در جزیره بورانو در مجاورت ونیز، ایتالیا

برج بولونیا ، ایتالیا

کج‌ترین برج کلیسا در جهان واقع در ایالت نیدرزاکسن آلمان

برج کج کلیسای تیخویندر شهر کونگور، منطقه پرم ، روسیه

کلیسای قرون وسطایی بدوم در هلند

برج دروازه پایتخت (کپیتال گیت) در شهر ابوظبی

برج بزرگ زنگ‌دار لاورا - کیف

برج سویومبیکه کازان- روسیه

معبد سنت آپولیناریس راونا، ایتالیا