به همین دلیل نه تنها طی روزهای اخیر حجم عمده فایل‌های عرضه شده به بازار معاملات مسکن شامل واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از ۱۰ سال بوده است بلکه شواهد بازار از کاهش عرضه نوسازها به بازار در مقایسه با ماه‌های قبل خبر می‌دهد؛ ماه گذشته- خردادماه-سهم نوسازها در معاملات خرید مسکن شهر تهران باز هم کاهش یافت؛ طوری که هم‌اکنون حدود نیمی از معاملات خرید مسکن در شهر تهران از بازار واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از ۱۰ سال که به‌عنوان واحدهای مسکونی میانسال و کهنسال شناخته می‌شوند انجام می‌شود.

کارشناسان و فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های پیش‌رو می‌توان انتظار داشت سهم این گروه از واحدهای مسکونی در معاملات خرید مسکن شهر تهران همزمان با سقوط سهم نوسازها افزایش یابد که یکی دیگر از علل این موضوع علاوه بر آنچه گفته شد وجود فاصله قیمتی قابل توجه بین واحدهای نوساز و واحدهای میانسال یا کهنسال است.