این ماشین که HL-۲M Tokamak نام دارد، در موسسه‌ی فیزیک ساوت وسترن وابسته به تاسیسات هسته‌ای ملی چین، ساخته می‌شود. 
 
چین سال گذشته نیز یک خورشید مصنوعی با نام اختصاری EAST ساخت. طی آزمایشی که ماه نوامبر گذشته انجام شد، دمای یون‌های EAST به ۱۰۰ میلیون درجه‌ی سلسیوس رسید که ۶ برابر بیشتر از دمای هسته‌ی خورشید است که در حدود ۱۵ میلیون درجه‌ی سلسیوس است.
چین
 

این موفقیت نقطه‌ی عطفی در جستجوی چین برای یافتن منابع ارزان انرژی محسوب می‌شود. در طی همجوشی هسته ای، گاز حرارت می‌بیند و به یون‌ها و الکترون‌های تشکیل دهنده اش تجزیه می‌شود. 

برای آنکه همجوشی انرژی تولید کند، دمای یون‌ها باید از ۱۰۰ میلیون درجه‌ی سلسیوس بالاتر برود، برای همین است که چین به دنبال ابزاری قدرتمند‌تر و پیشرفته‌تر از EAST بوده است.
 

هدف تیم تولید کننده‌ی EAST فهم فرایند همجوشی برای ساخت یک رآکتور کامل بود. Tokamak پیشرفته‌ترین سیستم تحدید مغناطیسی در جهان است که مبنای طراحی بسیاری از رآکتور‌های مدرن همجوشی قرار گرفته است.

این ابزار عناصر سبک مثل هیدروژن را در هم می‌کوبد تا عناصر سنگین‌تر مثل هلیوم تولید کند.
برای اینکه همجوشی رخ دهد، اتم‌های هیدروژن تحت دما و فشار زیاد قرار میگیرند تا با هم آمیخته شوند