غفوری که در تمرین روز سه شنبه دچار شکستگی از ناحیه بینی شد، چهارشنبه با پانسمان در محل تمرین حاضر شد و با تیم تمرین کرد اما برای تمرین روز پنجشنبه و یک روز قبل از دیدار، پزشکان استقلال محافظ جدیدی در اختیار او گذاشتند و این بازیکن با محافظ به تمرین پرداخت تا بتمن استقلالی ها یک روز قبل از مسابقه از چهره جدید خود رونمایی کند. چهره ای که با این محافظ مشکی و جدید، شبیه به شخصیت های معروف و جهانی شده است.

به این ترتیب به نظر می رسد غفوری مشکلی برای دیدار با تراکتورسازی نداشته باشد و می تواند استقلال را از ابتدا در این دیدار مهم و کلیدی همراهی کند.