کد خبر: ۲۵۷۵۱۴
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳
هفته گذشته (۲۱ آبان) اولین سالگرد زلزله ۷.۳ "ازگله" کرمانشاه بود که بر اساس آمارها، بعد از این رخداد تاکنون پنج هزار و ۵۲۵ زلزله در استان کرمانشاه توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک ثبت و تعیین محل شده است.
به گزرش ملیت به نقل از ایسنا، در هفته گذشته نیز زلزله‌های این منطقه ادامه داشته که لرزه‌های رخ داده در کرمانشاه و سایر استان‌های کشور به این شرح است:

شنبه ۱۹ آبان

در اولین روز هفته گذشته در "سفیدسنگ" استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶، "اردل" استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۵، "لاله‌زار "استان کرمان زلزله ۲.۹ و "حاجی آباد" استان هرمزگان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

"عسلویه" استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ لرزید. عمق این زمین‌لرزه در هفت کیلومتری و کانون آن در ۱۳ کیلومتری عسلویه استان بوشهر، ۲۵ کیلومتری کوشکنار استان هرمزگان و ۳۱ کیلومتری مهر استان فارس گزارش شد.

یکشنبه ۲۰ آبان

روز یکشنبه در "شهر پیر" استان فارس زلزله ۲.۹، "سرپل ذهاب" استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، "ازگله" استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ و "مجن" استان سمنان زلزله ۲.۵ به ثبت رسیده است.

همچنین در "بندر عباس" استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ به ثبت رسیده که عمق آن در ۱۳ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در چهار کیلومتری بندرعباس، ۲۶ کیلومتری قشم و ۲۶ کیلومتری جزیره هرمز این استان بوده است. زمین‌لرزه ۳.۲ از دیگر رخداد‌های لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در این روز "هویزه" استان کرمانشاه نیز با زلزله سه ریشتری لرزید که عمق آن در ۱۵ کیلومتری و کانون آن در ۱۸ کیلومتری هویزه، ۲۴ کیلومتری سوسنگرد و ۲۸ کیلومتری حمیدیه این استان بوده است. زلزله ۳.۵ در عمق ۹ کیلومتری از دیگر رخداد‌های لرزه‌ای این منطقه بوده است.

دوشنبه ۲۱ آبان

در این روز در "اسلامیه" استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶، "خشت" استان فارس زلزله ۲.۹، "کنار تخته" استان فارس زلزله ۲.۷، "نوآباد" استان فارس زلزله ۲.۸، "دوگنبدان" استان کهگیلویه و بویر احمد زلزله ۲.۵، "تازه آباد" استان کرمانشاه زلزله ۲.۷ و "راور" استان کرمان زلزله ۲.۷، "سرگز" استان هرمزگان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

"شادگان" استان خوزستان زلزله سه ریشتری را تجربه کرد که عمق آن در ۹ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۴۴ کیلومتری شادگان و ۴۸ کیلومتری خرمشهر استان خوزستان و ۵۳ کیلومتری عراق بوده است.

"خرمشهر" استان خوزستان نیز زلزله ۳.۲ ریشتری را تجربه کرد که عمق آن در هشت کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۳۳ کیلومتری خرمشهر و ۴۱ کیلومتری متری مینوشهر استان خوزستان و ۳۸ کیلومتری عراق بوده است.

"بابامنیر" استان فارس زلزله‌ای به بزرگای سه را تجربه کرد که عمق آن در شش کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری بابامنیر استان فارس و ۲۸ کیلومتری باشت و ۳۰ کیلومتری دوگنبدان استان کهگیلویه وبویر احمد بوده است.

"محمله" استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ لرزید. عمق این زلزله در ۱۶ کیلومتری و کانون آن در ۲۹ کیلومتری محمله، ۳۸ کیلومتری اسیر و ۳۹ کیلومتری افزر این استان گزارش شد.

در" کهنوج" استان کرمان زلزله ۲.۹، "خشت" استان فارس زلزله ۲.۹، "کنارتخته" استان فارس زلزله ۲.۷، "نورآباد" استان فارس زلزله ۲.۸، "دو گنبدان" استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵، "تازه آباد" استان کرمانشاه زلزله ۲.۷، "راور" استان کرمان زلزله ۲.۷ و "سرگز" استان هرمزگان زلزله ۲.۶ رخ داد.

در "شادگان" استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای سه رخ داد که عمق آن در ۹ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۴۴ کیلومتری شادگان و ۴۸ کیلومتری خرمشهر استان خوزستان و ۵۳ کیلومتری عراق بوده است.

در "خرمشهر" استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ به ثبت رسید که عمق آن در هشت کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۳۳ کیلومتری خرمشهر و ۴۱ کیلومتری مینوشهر استان خوزستان بوده است.

در "بابامنیر" استان فارس زلزله‌ای به بزرگای سه به ثبت رسید که عمق شش کیلومتری و کانون ۲۲ کیلومتری بابامنیر استان فارس و ۲۸ کیلومتری باشت و ۳۰ کیلومتری دوگنبدان استان کهگیلویه وبویر احمد موقعیت این زلزله است.

زلزله ۳.۸ محمله استان فارس از دیگر زمین‌لرزه‌های مهم روز ۲۱ آبان بوده که در عمق ۱۶ کیلومتری و در کانون رومرکز ۲۹ کیلومتری محمله، ۳۸ کیلومتری اسیر و ۳۹ کیلومتری افزر استان فارس گزارش شد.

سه‌شنبه ۲۲ آبان

در این روز در "کهنوج" استان کرمان زلزله ۲.۹، "سلطان آباد" استان خراسان رضوی زلزله‌های ۲.۶ رخ داد.

در" سرجنگل" استان سیستان و بلوچستان زلزله ۳.۵ ریشتر رخ داد که عمق آن در هشت کیلومتری و کانون رومرکز این زمین لرزه در ۲۷ کیلومتری سرجنگل، ۸۳ کیلومتری نوک آباد و ۹۱ کیلومتری زاهدان این استان بوده است.

همچنین در این روز "پیش‌قلعه" استان خراسان شمالی با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ لرزید. عمق این زلزله در هفت کیلومتری و کانون رومرکز این زمین‌لرزه در ۱۲ کیلومتری پیش قلعه، ۲۳ کیلومتری آشخانه و ۲۷ کیلومتری راز این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۲۳ آبان

در "فاریاب" استان کرمان زلزله‌های ۲.۷ و ۲.۸، "رودبار" استان گیلان زلزله ۲.۵، "شهمیرزاد" استان سمنان زلزله ۲.۹، "کنارتخته" استان فارس زلزله‌های ۲.۹ و ۲.۵، "نظام شهر" استان کرمان زلزله ۲.۹، "اهواز" استان خوزستان زلزله ۲.۹ و لاله‌زار استان کرمان زلزله ۲.۷ رخ داد.

"مردهک" استان کرمان نیز در این روز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ لرزید. عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۲۹ کیلومتری مردهک، ۳۸ کیلومتری عنبرآباد و ۴۶ کیلومتری جبالبارز استان کرمان گزارش شد. زلزله ۳.۷ از دیگر رخداد‌های لرزه‌ای این منطقه بوده است.

پنج‌شنبه ۲۴ آبان

زلزله ۳.۶ "خنج" استان فارس اولین رخداد لرزه‌ای روز ۲۴ آبان بوده است که در عمق ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۳۰ کیلومیی خنج، ۳۴ کیلومتری اوز و ۳۶ کیلومتری بیرم این استان گزارش شد.

در "تازه آباد" استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، "بیرم" استان فارس زلزله ۲.۸، "سرپل ذهاب" استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ و "گرماب" استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

در "نجف شهر" استان کرمان بعد از یک زلزله ۲.۶ ریشتر زلزله دیگری با بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که رومرکز آن در ۴۰ کیلومتری نجف شهر، ۴۴ کیلومتری سیرجان و ۵۹ کیلومتری زید آباد این استان گزارش شد.

"هجدک" استان کرمان نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ لرزید. عمق این زمین لرزه در هشت کیلومتری و کانون آن در ۳۲ کیلومتری هجدک، ۴۵ کیلومتری چترود و ۵۲ کیلومتری کاظم آباد این استان گزارش شد.

در "تازه آباد" استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ رخ داد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۱۹ کیلومتری تازه آباد، ۲۳ کیلومتری جوانرود و ۳۰ کیلومتری کوزران این استان بوده است.

جمعه ۲۵ آبان

در "یاسوج" استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۷، "حصار گرمخانه" استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶ و "شوشتر" استان خوزستان زلزله ۲.۵ رخ داد.

در "حسینیه" استان خوزستان زلزله ۳.۵ به ثبت رسید که عمق آن در ۱۱ کیلومتری و کانون آن در ۱۵ کیلومتری حسینیه، ۲۸ کیلومتری اندیمشک و ۳۶ کیلومتری دزفول این استان بوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: