آبگرفتگی معابر و خیابان‌ها در سوسنگرد پس از بارش شدید باران

منطقه علوی اهواز، صبح امروز پس از باران شبانه و آبگرفتگی