ردیفنوع خودروقیمت کارخانه (ریال)قیمت بازار (ریال)
۱پراید ۱۳۱۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰
۲پراید ۱۱۱۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۳پژو پارس۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۴پژو ۲۰۶ تیپ ۵۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۵پژو ۲۰۶ وی ۸۴۲۷.۸۳۰.۰۰۰۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۶پژو پارس LX کلاس ۱۳۴۲۲.۸۱۰.۰۰۰۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۷سمند LX۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۸۲۰۷ دنده۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۹۲۰۷ اتوماتیک۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۲۰۶ تیپ ۲۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۱هایما S7۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲چانگان۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳اچ‌سی‌کراس۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴پارس تندر۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵پژو GLX 405۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۶تیبا صندوق‌دار۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۷پژو ۲۰۰۸۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰۲.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸جک S5 اتوماتیک۱.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹سمند EF7۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۰دنا۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰