ردیفنوع خودروقیمت کارخانه (ریال)قیمت بازار (ریال)
۱پراید ۱۳۱۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰
۲پراید ۱۱۱۲۱۳.۲۴۰.۰۰۰۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۳پژو ۴۰۵  GLX۳۲۹.۴۴۰.۰۰۰۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰
۴پژو ۴۰۵ SLX۳۵۱.۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵پژو پارس۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶پژو ۲۰۶ تیپ ۵۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۷پژو ۴۰۵ دوگانه۳۴۷.۴۵۰.۰۰۰۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۸تندر پلاس اتوماتیک۵۳۹.۲۳۴.۰۰۰۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۹پژو ۲۰۷ اتوماتیک۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰
۱۰ساندرو اتوماتیک۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲رنو ساندرو دستی۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳سمند EF7۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴هایما S7۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵سمند LX۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۶۲۰۶ وی ۸۴۲۷.۶۳۰.۰۰۰۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۷دنا پلاس سفید۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸چانگان۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹سراتو با آپشن۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰۱.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۰هایما S5۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰