کد خبر: ۲۴۳۴۵۱
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۳
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران؛
سخنگوی شورای شهر تهران گفت : علیرغم تاکید طرح تفصیلی، همچنان ساختار شوراهای معماری مناطق تعیین و تکلیف نشده است و این تکلیفی است که بر عهده شهرداری تهران گذاشته شده است.
به گزارش ملیت، علی اعطا، در جریان بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ساختار و اختیارات شوراهای معماری مناطق گفت: اشکال اصلی شوراهای معماری مناطق این است که محدوده اختیارات این شوراها مشخص نیست و به صورت عرفی این اجازه را پیدا کردند که تصمیمات فراتر از محدوده طرح تفصیلی بگیرند و در عمل اختیاراتی فراتر از ضوابط و مقررات به آنها داده شده است.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران تصریح کرد: علیرغم تاکید طرح تفصیلی، همچنان ساختار شوراهای معماری مناطق تعیین و تکلیف نشده است و این تکلیفی است که بر عهده شهرداری تهران گذاشته شده است.

اعطا با اشاره به تعلل شورای شهر و شهرداری تهران در ارائه لایحه تعیین ساختار اختیارات شورای معماری مناطق خاطرنشان کرد: اگر این طرح زودتر تصویب شود، می‌توان اطمینان حاصل کرد که تصمیماتی که در شوراهای معماری مناطق گرفته می‌شود، پشتوانه حقوقی صحیح دارد.

وی بیان کرد: موضوعی نیز در کنار تصویب این مصوبه مبنی بر ادغام کمیته‌های نمای مناطق با شوراهای معماری مناطق مطرح می‌شود که این موضوع نیز باید بررسی شود.

در ادامه سید حسن رسولی رییس کمیته منابع انسانی شورا به عنوان مخالف یک فوریت گفت: در مورد تاریخچه و کارکرد شورای معماری طبعا کمیسیون مربوطبه باید اظهار نظر کند. اما مخالفت من صرفا مربوط به بند دو گزارش توجیهی است که مربوط به ایجاد ساختار تشکیلاتی برای این شوراها می باشد و در متن پیشنهاد شده شهرداری موظف است برای شوراهای معماری ساختار تشکیلاتی ایجاد کند.

وی افزود: این در حالی است که در شرایط فعلی بر اساس براورد های کارشناسی بیش از دو برابر سطوح سازمانی در شهرداری تهران ساختار تشکیلاتی وجود دارد و لذا شورا زمانی که خود منتقد این تعداد سطوح سازمانی است نباید نظری دهد که باعث بسط و گسترش تشمیلات ساختاری شود.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی شورا در مئوافقت با این امر گفت: از این منظر که هم اکنون  بسیاری از تصمیماتی که در شوراهای معماری مناطق گرفته می شود آیا در قالب طرح تفصلی هست یا نه بحث وجود دارد.

وی ادامه داد: با این وجود ما شهرداری را ملزم می کنیم که در لوای تشکیل ساختار این شوراها را قانونی کند.

پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی شورای شهر هم در این رابطه  افزود: با اصل این طرح موافق هستیم؛ چرا که در طرح تفصیلی احکامی آمده است که برای تشخیص باید به شوراهای معماری مناطق ارسال شود تا تصمیم گیری نهایی انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود اختیارات این شوراها مشخص نشده و بعضا ممکن است تصمیماتی فراتر از طرح تفصیلی در آنها گرفته شود.

معاون شهردار تهران  تاکید کرد: ترکیب فعلی شوراهای معماری مناطق مالی است، چراکه تاکنون برای کسب درآمد در شهر ساخت و سازها نقش بسیار به سزایی داشت اما نیاز است که ترکیب این شوراها به فنی نزدیک شود.

بر اساس این طرح که به پیشنهاد کمیته معماری و طرح‌های شهری  یک فوریت آن در جلسه هفتاد و پنجم شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید، شهرداری تهران موظف شد ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این طرح لایحه تعیین ساختار و حدود و اختیارات شورای معماری مناطق را با لحاظ نمودن رویکردهای عدم تداخل با وضعیت کمیسیون ماده ۱۰۰، توجه به رویکردهای کیفی در تصمیم‌گیری‌های شوراهای معماری مناطق، پیش‌بینی سامانه نظارتی و قابل دسترس به منظور شفاف‌سازی فرایند، تعیین حدود مشخص برای اختیارات شوراهای معماری مناطق وفق ضوابط و مقررات، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصین خارج از شهرداری در ساختار شورای معماری؛ تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کند.

با تصویب یک فوریت این طرح، بررسی آن خارج از نوبت به کمیسیون‌های اصلی و فرعی شورای شهر تهران ارجاع می‌شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: