رونالدو با مبلغی به ارزش 105 میلیون یورو به بانوی پیر ایتالیا ملحق شد.

بر این اساس قرارداد رونالدو با بانوی پیر ایتالیا 4 ساله خواهد بود و سالی 30 میلیون یورو دستمزد خواهد گرفت.

پس از ساعتی از انتشار خبر انتقال کریس به یووه، اینستاگرام این باشگا با انتشار تصویری نسبت به این انتقال واکنش نشان داد.