عنوانقیمت زندهتغییرزمان
اونس طلا۱۲۷۰.۰۶۱.۸۸۴/۱ ۱۲:۳۰
گرم طلا ۱۸۲۲۰۳۶۰-۷۰.۰۰۴/۱ ۱۲:۳۵
گرم طلا ۲۴۲۹۳۸۱۰-۱۰۰.۰۰۴/۱ ۱۲:۳۵
سکه بهار آزادی۲۴۱۵۰۰۰۵۰۰۰.۰۰۳/۳۱ ۱۵:۱۸
سکه امامی۲۵۷۸۰۰۰-۲۵۰۰.۰۰۴/۱ ۱۲:۳۶
نیم سکه۱۲۴۸۰۰۰۳۰۰۰.۰۰۳/۳۱ ۱۴:۱۸
ربع سکه۶۹۵۰۰۰۱۰۰۰۰.۰۰۳/۳۰ ۱۱:۴۸
سکه گرمی۳۹۵۰۰۰۵۰۰۰.۰۰۳/۲۸ ۱۲:۳۶