بنابراین راه‌هایی وجود دارد تا این قاتلان کوچک را دفع و آنها را بکشیم.

در اولین گام از اسپری‌های دافعه پشه استفاده کنید

انواع مختلفی از داروهای ضد حشره مخصوص در فروشگاه‌ها موجود است. هنگامی که از خانه بیرون می‌روید این اسپری‌های دافع حشرات را به سطح پوست خود بزنید.

از یک راه‌حل طبیعی استفاده کنید

از طرفی روغن گیاهی طبیعی «سیترونلا» می‌تواند دافعه خوبی برای پشه‌ها باشد.

همچنین گزارش شده روغن درخت چای و یتامین B به برخی افراد برای دفع حشرات کمک کرده است.

از مکان‌های گرم دوری کنید

اگر در آب‌ و هوای گرم و مرطوب هستید پشه‌ها بیشتر به سراغ شما می‌آیند، به این دلیل که پشه‌ها به بدن های گرم جذب می‌شوند.

بنابراین خنک نگه داشتن بدن یکی از راه‌های جلوگیری از نیش پشه است.