در این تصویر مورینیو در کنار زمین نشسته و در حال نوشتن نکات مدنظرش است. در کنار تصویر هم عنوان شده که «مورینیو در حال نت‌برداری از سیستم 0-2-8 تیم ایران است.»