وی نوشت: تو سخترین مصدومیت رو پشت سر گذاشتی و قوی تر از قبل برگشتی، باز هم برمیگردی دوستداشتنی. محکمتر و قوی تر از قبل

 

پست اینستاگرامی کاپیتان استقلال برای چشمی + عکس