جدایی زیدان از رئال، موضوع جدایی رونالدو را تحت تاثیر قرار داد ولی این مشکل برای رئال همچنان وجود دارد و برخی هم تیمی های رونالدو بر این باورند که او در کیف، آخرین بازی اش برای رئال را انجام داد. البته افرادی که در راس باشگاه هستند، آرامش بیشتری دارند، هر چند که از صحبت های رونالدو عصبانی هستند.

بند فسخ 1 میلیارد یورویی قرارداد رونالدو، مسئولین رئال را مطمئن کرده که آنها یک اهرم فشار خواهند داشت تا مانع جدایی ستاره پرتغالی شوند. از همین رو، مدیران رئال فکر می‌کنند که رونالدو تیم را ترک نخواهد کرد. حال باید دید که ستاره پرتغالی در کدام مسیر گام برمی‌دارد و آیا در رئال می‌ماند و به دنبال بازنشستگی در این تیم است و یا مسیر جدیدی را پیش می‌گیرد.