بارسایی ها در این بازی با ترکیب کمتر شناخته شده ای به میدان رفتند و توانستند به رکورد شکست ناپذیری خود ادامه دهند.

شاگردان والورده حالا به 33 بازی بدون شکست رسیده اند و توانستند از رکوردرئال مادرید با 32 بازی شکست ناپذیری که در سال 1979 عبور کنند و به تاریخ سازی خود در لالیگا ادامه دهند.