برای این نوشته نیمار، چند حدس و گمان می شود در نظر گرفت که همه آن ها اتفاقاتی بزرگ هستند. اگر قرار به بازگشت نیمار به بارسلونا باشد، این موضوع اتفاقی بزرگ است. اگر قرار به رفتن مسی به پاریسن ژرمن باشد این هم اتفاقی است که فوتبال جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر هم قرار باشد هر دو آن ها به تیمی جدید بروند که قطعا بزرگ ترین اتفاق فوتبالی سال لقب خواهد گرفت.

.