پلیس محلی بلافاصله در محل حادثه حاضر شد و پس از بررسی مشخص گردید این پای بریده شده یک پای واقعی نیست. بنا به گفته پلیس محلی این پا به شکلی عجیب و غیرقابل باور واقعی به نظر می رسید و هر بیننده ای را به اشتباه می انداخت.

گفتنی است؛ هنوز مشخص نیست چه کسی و با چه نیتی اقدام به انجام این عمل کرده است.

شوک رانندگان با دیدن یک صحنه وحشتناک در خیابان! تصاویر///////////////