وین رونی.نایکی.سالیانه ۱.۷ میلیون یورو
سرخیو آگوئرو.پوما.سالیانه ۱.۷ میلیون یورو
لیونل مسی.آدیداس.سالیانه ۲.۸ میلیون یورو
مارکو وراتی.نایکی.سالیانه ۳ میلیون یورو
پل پوگبا.آدیداس.سالیانه ۳.۵ میلیون یورو
مسوت اوزیل.آدیداس. سالیانه ۴.۲ میلیون یورو
سسک فابرگاس.پوما. سالیانه ۴.۵ میلیون یورو
گرت بیل.آدیداس.سالیانه ۴.۶ میلیون یورو
ماریو بالوتلی.پوما.سالیانه ۵.۷ میلیون یورو
کریستیانو رونالدو.نایکی.سالیانه ۷ میلیون یورو