برگزارکنندگان این تمرین نظامی آن را نشانه دوستی بین تایلند و ایالت متحده آمریکا می‌دانند.

تمرین نظامی امسال بر سه جزء اصلی یعنی تمرینات فرماندهی (CPX)، تمرین میدانی (FTX)، و کمک‌های بشردوستانه مدنی (HCA) متمرکز خواهد بود. از سال 2016 در این تمرین سخت نظامی 35 کشور از جمله اندونزی، ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و دیگر کشورهای آسیای جنوبی و اقیانوس آرام شرکت می‌کنند. چین برای اولین بار در سال 2015 در این تمرینات حضور یافت. هرچند نیروهای نظامی چینی تنها مجاز به شرکت در آموزش کمک‌های انسان‌دوستانه بودند.

بخشی از آموزش نظامی در این تمرینات نیز کندن پوست مار کبرا و خوردن خون آن توسط تفنگداران دریایی است!