آنها در صفحات شخصی خود خیلی عادی با این قضیه برخورد کرده اند و اشاره کردند که بازیکنان الهلال حاضر نشدند به خاطر حادثه هوایی ایران سکوت کنند و احترام بگذارند.

 

1111

 

 

2222