او هنوز هیچ قراردادی با تیم قطری به امضا نرسانده اما کاربران صفحه ویکی پدیا این باشگاه، نام مهدی را در لیست بازیکنان الغرافه اضافه کردند و جالب اینکه شماره 9 را نیز برایش کنار گذاشتند.