با شدت گرفتن بارش برف در تهران، پیش بینی می شود شاخص آلودگی تهران رو به پایین برود!

بارش اولین برف زمستانی در تهران؛ باز هم رحمت الهی، آلودگی شهر را کنار زد

این درحالیست که هواشناسی کشور امروز را هوایی کاملاً آفتابی پیش بینی کرده بود!

تهرانی ها در هفته های اخیر و با وجود گذشت دو هفته از آغاز زمستان، هنوز حتی باران جدی در شهر ندیده اند و امروز، نخستین بارش برف زمستانی را تجربه می کنند.