وی در اینستاگرامش نوشت: «اورشلیم همیشه به عنوان پایتخت صلح و انسانیت باقی خواهد ماند! اسلحه خود را کنار بگذار.»