اما نفر بعدی که رحمتی از او شکایت کرده است، مسعود معینی عضو سابق هیئت مدیره استقلال است که حکم او هم به زودی صادر می شود.


معینی پیش از این در مصاحبه ای اعلام کرده بود که رحمتی و خسرو حیدری جدا از قراردادشان مبالغی را به عنوان زیر میزی دریافت کرده اند که این موضوع باعث شکایت کاپیتان استقلال شده است.