کد خبر: ۲۱۱۰۴۱
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۷
قبل از ازدواج :گرفتن پول تو جیبی از بابا
بعد از ازدواج :دادن کل حقوق به خانوم
نتیجه اخلاقی :با سخاوت شدن
 
قبل از ازدواج :ایستادن در صف سینما و استخر
بعد از ازدواج :ایستادن در صف شیر و نان
نتیجه اخلاقی :آموزش ایستادگی
 
قبل از ازدواج :رفتن به سفرهای هفتگی
بعد از ازدواج :در حسرت رفتن به پارک سر کوچه
نتیجه اخلاقی :امنیت کامل.

قبل از ازدواج :خوابیدن تا لنگ ظهر
بعد از ازدواج :بیدار شدن زودتر از خورشید
نتیجه اخلاقی :سحر خیز شدن

قبل از ازدواج :رفتن به سفر بی اجازه
بعد از ازدواج :رفتن به حیاط با اجازه
نتیجه اخلاقی :با ادب شدن
 
قبل از ازدواج :خوردن بهترین غذاها بی منت
بعد از ازدواج :خوردن غذا های سوخته با منت
نتیجه اخلاقی :متواضع شدن
 
قبل از ازدواج :استراحت مطلق بی جر و بحث
بعد از ازدواج :کار کردن در شرایط سخت
نتیجه اخلاقی :ورزیده شدن
 
قبل از ازدواج :رفتن به اماکن تفریحی
بعد از ازدواج :سر زدن به فامیل خانوم
نتیجه اخلاقی :صله رحم
 
قبل از ازدواج :آموزش گیتار و سنتور و غیره
بعد از ازدواج :آموزش بچه داری و شستن ظرف
نتیجه اخلاقی :آموزش های کاربردی و مفیدنمناک
نام:
ایمیل:
* نظر: