کد خبر: ۲۰۳۶۳۳
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۰
موجری مستأجرش دید و گریبانش گرفت
گفت‌ مستاجر که این پیراهن است، شلوار نیست
گفت من پیراهنت بهر اجاره «جر» دهم
گفت جردادن تو را سهل است و بس دشوار نیست
گفت دستی کن به جیب و زودتر پولی بده
گفت اندر جیب من یک سکه صنار نیست
گفت یا تخلیه کن یا زودتر فکری بکن
گفت فکر بکر در مغز من بیمار نیست
گفت می‌خواهی تو را تا خانه دکتر برم
گفت با دفترچه بیمه کسی را کار نیست
گفت تا عطار را گویم تو را دارو دهد
گفت داروی من اندر قوطی عطار نیست
گفت رو تو بر سر کوچه گدایی پیشه کن
گفت در آن کوچه کارمندند و کس پولدار نیست
گفت پیکانی بخر تا شب مسافرکش شوی
گفت ما را با مسافر جرأت پیکار نیست
گفت می‌خواهی تو هم مانند من دارا شوی
گفت ‌مانند تو کس در این زمان طرار نیست
گفت آخر کار من با تو کجا خواهد کشید
گفت گر سازی مدارا با تو من را کار نیست!
نام:
ایمیل:
* نظر: